Informatie

De BW kennen 3 vormen van lidmaatschap en introducés.
 • Erelid: wordt door het bestuur benoemd voor het leven wegens bijzondere verdiensten voor de Biologische Werkgroep. Het erelid betaalt alleen de onkostenvergoeding voor de weekenden of de activiteiten waaraan hij deelneemt.
  (Erelid: Hans Waardenburg)
 • Gewone leden: zij zijn welkom bij alle activiteiten en betalen hiervoor € 40,- per jaar aan contributie. Voor de weekenden waaraan wordt deelgenomen, betalen ze een onkostenvergoeding van € 20,- per weekend. (inclusief overnachting, eten en drinken). Leden mogen af en toe tegen introducé tarief hun partner of familielid mee nemen naar de BW-weekenden.
 • Aspirant-lid: wordt lid op uitnodiging van het bestuur. Zij/hij krijgt deze status voor één jaar en betaalt in dat jaar de normale contributie en kan in dat jaar deelnemen aan alle BW weekenden. Na dat jaar beslist het bestuur of de aspirant, BW lid wordt. Aspirant-leden kunnen geen introducés meenemen.
 • Donateur: een oud-lid dat er voor heeft gekozen niet meer deel te nemen aan de BW-activiteiten. Een donateur betaalt minimaal € 15,- per jaar en is welkom op de winterreünie en het novemberweekend en betaalt hiervoor de onkostenvergoeding.
 • Een introducé komt mee op uitnodiging van een BW lid. Naast de normale weekendvergoeding betaalt hij/zij ook een percentage van het lidmaatschap. Een introducé zou anders goedkoper uit zijn dan een BW lid. Dit komt neer op € 35,- per weekend.

Correspondentie adres biologische Werkgroep:

 • Floor Driessen  
  biologischewerkgroep@gmail.com

  REKENING NUMMER:
  Girorekening 2135545 tnv Biologische Werkgroep
  IBAN: NL50INGB0002135545
  BIC: INGBNL2A

Voor meer informatie over de BW kun je terecht bij één van de onderstaande leden.

Secretaris
Floor Driessen

Penningmeester
Els Verstraete
Paolalaan 12
1982 Elewijt
Belgie

De volgende werkgroepleden behartigen voor specifieke BW onderdelen:
NOB consulent: Anne Lamers
Weekend coördinatie en Convocaten: Henk den Ouden
Aanmelden BW-weekenden Koebel:via Sportsplanner
Weekend-bevoorrading:Wijnand Vlierhuis
Cursus coördinatie:Johanna Bolhuis, Linda Goedhart en Anne Lamers
Weekend-programma:

Ron Offermans en Johanna Bolhuis

 

De Oosterschelde boven waterCarla van Westing, Lilian Schoonderwoerd
BW web-site: Reindert Nijland