Doelstellingen van de Biologische Werkgroep

Het doel van de Biologische Werkgroep is om een ontmoetingsplaats te zijn voor duikers die als hobby onderwaterbiologie hebben, en om de kennis over onderwaterbiologie met elkaar te delen en te vergroten bij andere duikers en geïnteresseerden. Dit gebeurt o.a. door de wandelingen langs de vloedlijn en door jaarlijks een cursusweekend te organiseren. Elkaar informeren gebeurt o.a. door themasessies tijdens de BW-weekenden. Geprobeerd wordt deze sessies inhoudelijk beter in te vullen dan tot nu toe, met meer biologische thema's.

Daar waar het ecosysteem of soorten van het onderwaterleven in gevaar komt, zal de BW actief bestuurders en andere partijen benaderen om ze van de gevaren te overtuigen en anders te doen besluiten. De BW vraagt hiervoor aan haar leden om ogen en oren open te houden, en het bestuur te informeren zodat in een vroeg stadium gereageerd kan worden. De BW kiest ervoor om altijd eerst via bestuurlijke weg en altijd na overleg met de leden te handelen. In een uiterste geval kan de BW als actiegroep optreden, maar pas als gebleken is dat via de bestuurlijke weg geen gehoor wordt gekregen.

De BW bestaat momenteel uit ongeveer vijftig duikende vak- en hobby biologen, verspreid over heel Nederland. De werkgroep werd opgericht in 1967 en is daarmee al meer dan 40 jaar actief. Iedere ervaren duiker die graag in Nederland duikt al eens een cursus onderwaterbiologie heeft gevolgd of over een redelijk biologische basiskennis beschikt en actief met deze kennis aan de slag wil, kan lid worden. Een biologiestudie is absoluut geen vereiste en je hoeft niet perse lid te zijn van de NOB.

De BW is het ontmoetingspunt voor duikers met als hobby de onderwaterbiologie. Om met gelijkgestemden dieper op de materie in te kunnen gaan, organiseren wij minimaal 5 keer per jaar een duikweekend voor eigen leden, waarin een bepaald thema centraal staat. Op die mannier wordt je kennis vergroot in een gezellige sfeer met gelijk gestemde. Daarnaast organiseren we minimaal één keer per jaar een cursus onderwaterbiologie en verzorgen we samen met het Nationaal Park Oosterschelde een aantal wandelingen langs de vloedlijn.

De Biologische Werkgroep opereert zelfstandig en soms op verzoek van derden. Als er een onderwerp opduikt waar we meer over willen weten, doet de werkgroep er onderzoek naar. Destijds keken we bijvoorbeeld naar de gevolgen van het afsluiten van de Grevelingen, binnen kort, als alles door gaat, naar het weer zouter worden van het Veerse Meer; ook hebben we in het verleden de brakwaterkreken in Zeeland onderzocht en gaven we een inhoudelijke bijdrage aan het beleidsplan "duik in 2000" van de provincie Zeeland met het bijbehorende info-panelenproject "Bord voor de Kop?'' . Nog steeds houdt de werkgroep zich bezig met het plaatsen van Sepia netjes, inventarisatie van de 'reef ball' kunstriffen. Daarnaast hebben we het aquarium van het Zeeuws Biologisch Museum geadopteerd.

Tot slot: worden alle gegevens die de Biologische Werkgroep verzameld worden door gegeven aan Stichting Anemoon en de Strandwerkgemeenschap waar mee we ook nauwe banden onderhouden.